YASAL GEREKSİNİMLER

Mevcut yönetmelik uyarınca, mallarını ihraç yapan ve E-Arşiv faturası düzenleme iznine sahip olmayan şirketler, ihracat faturalarını kağıt olarak düzenleyecek ve muhafaza edecektir. E-Arşiv faturası düzenleme izni olan firmalar (E-Arşiv izni kapsamında) ihracat faturalarını elektronik olarak düzenler ve gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere faturayı düz beyaz kağıt üzerine bastırırlar. Resmi Gazetede 25.12.2015 tarihinde yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genelgesi No.:461 ile birlikte 01.01.2017 tarihinden itibaren e-fatura kullanma yükümlülüğü bulunan şirketler E-Arşiv izinleri olsun veya olmasın, ihracat/refakât eden mal ihraç faturalarını e-fatura olarak düzenleyecektir.

E-INVOICE SÜRECİ

İhracat yapan ve e-fatura kullanmaya yükümlü olan şirketler, ihraçları için yasal kapsamda e-fatura göndermek zorundadırlar.

İhracat e-faturaları ya yeni yönetmelik uyarınca bir yazılımla düzenlenir veya bir servis sağlayıcı tarafından veya Gelir İdaresi ile doğrudan entegrasyon sağlayabilen geçerli yazılım sürümleri ile düzenlenir.

Teknik bağlamda (ubl-tr xml), e-fatura verisinin ihracat kapsamında özel olarak düzenlendiği ve alıcının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak tanımlanacağı belirtilecektir. Ayrıca, alıcı bilgileri Gelir İdaresi'nin teknik rehber dokümanında belirtilen yeni tanımlanmış alanlarda olacaktır.

İHRACAT İÇİN E-FATURA DÜZENLEME UYGULAMALARI

Şirketler ya Gelir İdaresi portal yöntemini veya Servis Sağlayıcı yöntemini veya e-fatura için Gelir İdaresi yöntemine doğrudan entegrasyonu kullanabilirler. Ancak Gelir İdaresi portalı, ihracat faturası özelliğini desteklemeyeceğinden, ihraç eden şirketler bir Hizmet Sağlayıcıdan faydalanacak, veya ERP paketindeki (güncel tutulmuş olan) ihracata uygulanmış sürümlerini kullanacaktır.

YABANCI DİLDE E-FATURA DÜZENLEMEK (İNGİLİZCE)

İhracat sürecinde yabancı bir dilde (İngilizce) hazırlanan faturalar, alıcı şirketlerin kendi Gümrük işlemlerinde kullanılır. Yeni düzenleme, bu faturalar için ek bir gereklilik getirmedi. Şirketler, bu faturaları farklı dilde içerikler ve farklı imgelerle düzenlemeye ve alıcılarla aynı yöntemle (e-posta, faks vb.) iletmeye devam edecektir. Alıcının talepleri doğrultusunda, ürünün yabancı dilde tanımlanması, HS kodu, para birimi bilgisi, miktar, fiyat, teslimat türü ve ödeme türü gibi önemli alanlar bu tür faturalara eklenebilir.

Gümrük bölgesi için iletilecek proforma / gerçek faturalarda e-fatura görüntüleme özelliğine ek bilgi eklenmesi gerekebilir. Bu koşullar altında, e-fatura xslt (bilgi ekranı) ve ubl-tr xml (bağlam bilgisi) değiştirilebilir ve ihracat faturalarına gümrük gerekliliği açısından ek alanlar eklenebilir.

HİZMET FATURALARI OLARAK DÜZENLENEN İHRACAT FATURALARI

Hizmet faturalarında veya fiyat farkı faturalarında e-fatura yükümlülüğü olmayacaktır (ihracat / eşlik eden mal ihraç faturaları hariç). Şirket e-Arşiv faturasını kullanıyorsa, bu kapsamdaki ihraç faturaları e-Arşiv faturası olarak düzenlenecektir. Aksi takdirde şirket e-Arşiv faturasını kullanmıyorsa, ihracat faturaları kağıt faturası olarak düzenlenmeye devam edecektir.

INPOSIA, Türkiye'deki e-faturalama gereksinimleri için sertifikalı servis sağlayıcıdır

Dünyadaki 57'den fazla ülke için INPOSIA, uyumlu E-Faturalama çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır. Hukuk danışmanlarımız, ülkenize özgü tüm istek ve sorularınızda sizi desteklemektedir. Keza Türk pazarı için de. Yıllardan beri INPOSIA, elektronik faturada en zor vergi kanunlarından birine uyumlu ve doğruluğa sahip çözümler sunmak için Türk mali otoritesiyle birlikte çalışıyor.