Veri kaynağı

Veri toplama dünde kaldı

Gelen elektronik belgelerin otomatik işlenmesi.
Kağıttan daha fazlasını ancak EDI’den daha azını becerebilen birçok iş ortağı olan şirketler için tasarlanmıştır.